Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,294,880

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử  Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Marketing căn bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên kinh tế hoặc các ngành có liên quan  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[3]Quản trị phân phối
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên chuyên ngành Kinh doanh thương mại  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn