Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,845

 Thị trường chứng khoán phái sinh: Cảnh báo rủi ro trong giai đoạn vận hành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ts. Đinh Bảo NgọcThS. Võ Hoàng Diễm Trinh
Nơi đăng: Tạp chí Ngân hàng; Số: 3;Từ->đến trang: 24-29;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) là nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) đến năm 2020 của Chính phủ. TTCK Việt Nam hiện mới chỉ có các chứng khoán cơ sở (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) và còn thiếu các công cụ tài chính phòng ngừa rủi ro. Chứng khoán phái sinh (CKPS) giúp đa dạng hóa các công cụ đầu tư hiện có, đồng thời là công cụ giúp nhà đầu tư phòng ngừa và quản lý rủi ro. Dự kiến đầu năm 2017, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sẽ chính thức đi vào vận hành. Nghiên cứu tập trung khảo sát những rủi ro có thể phát sinh trong giao dịch CKPS và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong giai đoạn đầu của quá trình vận hành thị trường CKPS tại Việt Nam.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn