Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghiệp vụ ngân hàng và Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên  Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
[2]Quản trị ngân hàng nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 TRường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
[3]Công cụ tài chính phái sinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
[4]Tài chính-Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên Đại học  Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn