Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,903

 Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hộ Việt Nam- Khảo sát tại Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  TS. Võ Thị Thúy Anh; Thành viên:  1. Võ Hoàng Diễm Trinh
2. Phan Đặng My Phương
3. Lê Phương Dung
Số: B2009-ĐN04-36 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn