Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,447,383

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2008 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế cầu Bê tông
Ngành: Xây dựng
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng
[3]Ứng dụng tin học trong thiết kế cầu
Ngành: Xây dựng
 2007 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn