Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,134

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Advanced Structural Analysis (Cơ kết cấu nâng cao)
Ngành: Xây dựng
 2020 Đại học, sau đại học  University of Louisiana at Lafayette, USA
[2]Design of Reinforced Concrete (Thiết kế các công trình bê tông cốt thép)
Ngành: Xây dựng
 2020 Đại học  University of Louisiana at Lafayette, USA
[3]Statics (Tĩnh học)
Ngành: Cơ học
 2019 Đại học  University of Louisiana at Lafayette, USA
[4]Statics and Mechanics of Materials (Tĩnh học và cơ học vật liệu)
Ngành: Cơ học
 2019 Đại học  University of Louisiana at Lafayette, USA
[5]Thiết kế cầu thép
Ngành: Xây dựng
 2008 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Thiết kế cầu Bê tông
Ngành: Xây dựng
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà nẵng
[7]Ứng dụng tin học trong thiết kế cầu
Ngành: Xây dựng
 2007 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn