Trương Hoàng Tú Nhi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27624 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hoàng Tú Nhi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/02/1989
Nơi sinh: Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam
Quê quán Tiên Phong, Tiên Phước, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: ĐH Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Trường Đại học Yuan Ze
Dạy CN: Kế toán, QTKD
Lĩnh vực NC: Kế toán, kiểm toán, tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 1/2011 - Tháng 12/2011: Kế toán viên tại Công ty TNHH Phúc Đặng và Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Đà Trung Việt
Tháng 1/2012 đến 2/2020: Giảng viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường CĐ CNTT
Tháng 3/2020 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đặc điểm của kiểm toán viên ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán các công ty niêm yết ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Trương Hoàng Tú Nhi. Mã số: B2018-ĐN07-02. Năm: 2020. (Jun 9 2020 8:59AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình và kế hoạch triển khai mô hình Phòng thực hành Kế toán ảo tại trường CĐ Công nghệ thông tin – ĐHĐN giai đoạn 2014 – 2016. Chủ nhiệm: Trương Hoàng Tú Nhi. Mã số: 2014-07-08. Năm: 2014. (Oct 17 2014 12:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của những đợt đầu tư lớn vào hoạt động nghiên cứu và phát triển: bằng chứng từ những công ty dược phẩm Mỹ. Tác giả: Trương Hoàng Tú Nhi. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực" lần thứ 7. Số: 12. Trang: 84-90. Năm 2018. (Jun 9 2020 9:48AM)
[2]Bài báo: Bằng sáng chế giúp ích cho các công ty dược phẩm ở Mỹ như thế nào?. Tác giả: Truong Hoang Tu Nhi. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực" lần thứ 6. Số: 6. Trang: 110 - 116. Năm 2017. (Jan 3 2018 7:35PM)
[3]Bài báo: Mô hình thực hành kế toán ảo – Giải pháp đào tạo hướng đến mục tiêu phát triển kỹ năng thực hành nghề kế toán. Tác giả: Trương Hoàng Tú Nhi. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CITA 2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC – LẦN THỨ 3. Số: 3. Trang: 147-150. Năm 2014. (Oct 17 2014 11:31AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: What do US biopharmaceutical companies get from patents and research and development spikes for their dynamic corporate performance?. Authors: Wang, Wei‐Kang; Lu, Wen‐Min; Kweh, Qian Long; Truong, Hoang Tu Nhi. Managerial and Decision Economics. No: 41 (5). Pages: 762-770. Year 2020. (Jun 9 2020 9:54AM)
[2]Article: Examining the relation between audit partner tenure and audit quality: Empirical evidences from a developing country as Vietnam. Authors: Truong Hoang Tu Nhi. 2020 Conference on Management Thinking and Practice & Applied Science. No: ISBN: 978-986-98266-1-7. Pages: 99. Year 2020. (Jun 9 2020 9:57AM)
[3]Article: The impacts of patents and R&D spikes on firm performance: Evidence from US biopharmaceutical companies. Authors: Hoang Tu Nhi Truong, Wei-Kang Wang. Proceedings of 2017 Conference on Management Thinking and Practice & Applied Science. No: ISBN: 978-986-94269-3-0. Pages: 53. Year 2017. (Jul 26 2017 8:11PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 26 2017 8:35PM)(Jul 26 2017 8:41PM)(Jul 26 2017 8:34PM)
[1]Bài giảng Học phần Kiểm toán căn bản Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Trương Hoàng Tú Nhi. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Năm 2014.
[2]Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Năm 2014.
[3]Bài giảng Học phần Nguyên lý kế toán Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Năm 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán doanh nghiệp
Ngành: Khác
 2019 sinh viên đại học  Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
[2]Kỹ năng tìm kiếm việc làm
Ngành: Khác
 2017 Sinh viên cao đẳng  Trường CĐ Công nghệ thông tin
[3]Kế toán dịch vụ - du lịch
Ngành: Kế toán
 2015 sinh viên cao đẳng  trường CĐ CNTT
[4]Kiểm toán căn bản
Ngành: Kế toán
 2014   
[5]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2014   
[6]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2013   
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn