Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,283

 Dissecting the regulatory network of PAP/fibrillin genes involved in thylakoid membrane degradation during leaf senescence in Arabidopsis
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgree
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Thi Tu Trinh, Lam Khac Ky, Ming-yi Huang, Irene Lin, Ruey-Hua Lee
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: 2014 Plant Science Annual meeting & Symposium - Innovation and Translational Technologies in Plant Science - Taiwan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 57;Từ->đến trang: 73;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Degradation of the thylakoid membrane is the first step for chloroplast breakdown during leaf senescence and is masked by increase number and size of plastoglobuli. Plastoglobuli consist of an outer galactolipid monolayer studded with PAPs/fibrillins on the surface of plastoglobuli. PAPs/flbrillins suggested playing roles in maintaining the structural stability of plastoglobuli, metabolite transport and against biotic and abiotic stresses. We are interested in dissecting the regulatory network of PAP/Fibrillin genes in response to developmental and environmental signals during leaf senescence. We have analyzed expression profiles of 14 PAP-fibrillin genes during different stages of leaf development and senescence. Most of these genes were induced to high levels in early leaf development and then reduced to low levels as leaf developed to maturity. These genes then again induced to high levels during onset of leaf senescence. We have also analyzed the expression profiles of these genes in response to different abiotic stresses and hormonal treatments. Promoter analysis of these genes, we have identified 42 putative transcription factors and 17 of these were induced during senescence. The putative regulatory networks of PAP-fibrillin gene family in response to developmental and environmental signals are presented.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn