Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,588

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật sinh học phân tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên năm 3  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Tin sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 2  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum
[3]Thực hành CN Enzyme
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 2  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Thực hành CN VSV
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 2  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[5]Thực hành CNSH môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên năm 2  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn