Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='truongthitutrinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,752,730

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ sinh học môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên Cao đẳng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Tin sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sinh viên hệ Cao đẳng  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum
[3]Thực hành CN Enzyme
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015   
[4]Thực hành CN VSV
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 
[5]Thực hành CN sản xuất nấm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015   
[6]Thực hành CNSH môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn