Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='truongthitutrinh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,752,848

QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Dissecting the regulatory network of PAP/fibrillin genes involved in thylakoid membrane degradation during leaf senescence in Arabidopsis. Authors: Truong Thi Tu Trinh, Lam Khac Ky, Ming-yi Huang, Irene Lin, Ruey-Hua Lee
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. 2014 Plant Science Annual meeting & Symposium - Innovation and Translational Technologies in Plant Science - Taiwan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 73. Year 2014.
(Mar 25 2015 8:43AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn