Trần Thanh Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 35964 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thanh Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/07/1982
Nơi sinh: TP. Đà Nẵng
Quê quán Tịnh Đông - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kinh tế Xây Dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (IELTS 7.0)
Điện thoại: 0236 3737869; Mobile: 
Email: btran@swin.edu.au
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2005 - 2007: Cán bộ giảng dạy Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng;
- Từ 2007 - 2009: Tham gia khóa học Thạc sĩ tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Chuyên ngành Quản lý Xây Dựng;
- Từ 2009 đến nay: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Chuyên ngành Xây dựng Đường.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tính toán và vẽ Đường Ảnh hưởng Nội lực Cầu cong tại các nút Giao thông khác mức trong đô thị. Tác giả: Trần Thanh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (23). Trang: 7 - 12. Năm 2007. (May 27 2011 8:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Performance of hot mix asphalt containing recycled asphalt pavement. Authors: Binh Tran and Rayya Hassan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Transportation Research Record, Journal of Transportation Research Board, National Academy of Sciences, The United States. No: 2205, Vol. 3. Pages: 121 - 129. Year 2011. (Jun 10 2011 1:29PM)
[2]Presentations: Effects of Increased Reclaimed Asphalt Pavement on the Performance of a Recycled Hot Asphalt Mix. Authors: Binh Tran and Rayya Hassan. Published in the proceedings of the 24th ARRB conference, Melbourne, Oct 2010, Australian Road and Research Board (ARRB) Group Ltd, Vermont South, Australia
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2010.
(Jun 10 2011 1:26PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên Đại học hệ chính quy  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn