Tăng Tấn Chiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,241

 
Mục này được 42367 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Tấn Chiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/04/1953
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Trung Nghĩa, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý Điện tử; Tại: Trường ĐH Khoa học tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Điện tử; Tại: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Điện tử - Viễn thông
Lĩnh vực NC: Tương thích điện từ, Thông tin di động, Thông tin quang.
Ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng Đà Nẵng
Điện thoại: 02363841287; Mobile: 0914083222
Email: ttchien@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 11/1979 đến 12/2004: Giảng viên tập sự - Giảng viên - Giảng viên chính Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/2005 đến 6/2006: Trưởng phòng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 6/2006 đến 4/2013: Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Đà Nẵng.
- Từ 01/5/2013 đến nay: Giảng viên cao cấp Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Tính toán thiết kế Microstrip Line bằng phương pháp TLM-3D. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Thành viên: Lê Hồng Nam. Mã số: B2010-ĐN01-21. Năm: 2011. (Aug 12 2013 5:45PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học nghiên cứu để đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2008-ĐN01-12. Năm: 2009. (Jul 17 2011 9:00AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và áp dụng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Mã số: B2006-DN02-06. Năm: 2007. (Jan 12 2011 2:59PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hình ghép để mở rộng dải thông của tế bào TEM. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Mã số: B2005-15-54. Năm: 2006. (Jan 12 2011 3:01PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng sự truyền của Trường điện từ bằng phương pháp TLM. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Mã số: B2001-15-11. Năm: 2002. (Jan 12 2011 3:02PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Chương trình đào tạo ngành Điện tử cấp Cao đẳng. Áp dụng: Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Thành viên: . Mã số: DHDN-1997. Năm: 1997. (Jan 12 2011 3:05PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp quy hoạch lại băng tần GSM 900MHz cho mạng 5G tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN. Số: T. 208, S. 15 (2019), 208(15): 57 - 64. Trang: 57 - 64. Năm 2019. (Jan 26 2020 9:55PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng mạng vô tuyến giữa các nhà mạng di động theo tọa độ địa lý. Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 30 - 34. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nâng cao độ chính xác trong đo kiểm đánh giá KPI mạng vô tuyến . Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019. Số: REV-ECIT 2019. Trang: 19 - 23. Năm 2019. (Jan 31 2020 4:14PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ. Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Võ Văn Dũng, Trần Nhật Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6 - 10. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[5]Bài báo: Kết hợp kỹ thuật tiền mã hóa và triệt tự giao thoa để tối đa hóa tốc độ tổng của truyền thông song công đa Anten . Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 86 - 89. Năm 2017. (Oct 24 2017 8:54PM)
[6]Bài báo: Thiết kế tiền mã hóa tuyến tính cho kênh truyền Two – Way Relay. Tác giả: Nguyễn Lê Hùng, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1[74] - 2014. Trang: 17 - 20. Năm 2014. (Mar 5 2014 12:54AM)
[7]Bài báo: Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, and Nguyen Hong Giang. Proceedings of The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14). Số: 2014. Trang: 243-252. Năm 2014. (Aug 8 2014 10:52AM)
[8]Bài báo: Thiết kế bộ tiền mã hóa cho kênh truyền MIMO đường xuống với nhiều thiết bị đầu cuối. Tác giả: Nguyễn Lê Hùng; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 38-42. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiễu xuyên kênh đến chất lượng tín hiệu trong bo mạch tốc độ cao. Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Bùi Tấn Lộc.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Hội thảo Quốc gia 2014 về Điện tử Truyền thông và Công nghệ Thông tin. Số: ECIT 2014. Trang: 470 - 476. Năm 2014. (Dec 3 2014 9:22PM)
[10]Bài báo: Kết hợp ước lượng nhiễu pha và kênh truyền biến đổi theo thời gian cho hệ thống OFDM . Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Huỳnh Văn Đông, Tăng Tấn Chiến
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7[80]/2014. Trang: 80-84. Năm 2014. (Dec 5 2014 10:31AM)
[11]Bài báo: Ước lượng kênh truyền dùng bộ lọc Kalman cho truyền dẫn OFDM trong môi trường fading nhanh. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5[66]. Trang: 96-100. Năm 2013. (Aug 12 2013 9:44PM)
[12]Bài báo: Statistical Properties of Rayleigh Fading Models in Wireless Communications. Tác giả: Nguyen Duy Nhat Vien, Nguyen Le Hung, Tang Tan Chien. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57), Quyển 3. Trang: 262-269. Năm 2012. (Aug 12 2013 10:01PM)
[13]Bài báo: Interference Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairments. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. REV Journal on Electronics and Communications;. Số: VOL.2, Số: 3-4, JULY - DECEMBER, 2012. Trang: 140-146. Năm 2012. (Aug 12 2013 10:28PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá chất lượng phần tử Anten mảng bằng thông số phản xạ. Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Nguyễn Hồng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(45).2011. Trang: 1-9. Năm 2011.
(Aug 12 2013 9:06PM)
[15]Bài báo: Đánh giá đặc tính hoạt động của Microstrip Line bằng phương pháp mô phỏng. Tác giả: Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8(49).2011. Trang: 9-17. Năm 2011.
(Aug 12 2013 9:19PM)
[16]Bài báo: Giải pháp tách tín hiệu bị chồng lấn trong hệ thống cảnh báo chống va chạm hàng không. Tác giả: TANG TAN CHIEN, NGUYEN KHAC VU.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37)/2010. Trang: 37-46. Năm 2010. (Jan 12 2011 3:18PM)
[17]Bài báo: Mô phỏng Trường điện từ truyền trong tế bào TEM bằng hệ thống TLM-3D. Tác giả: TANG TAN CHIEN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32)/2009. Trang: 16-23. Năm 2009. (Jan 12 2011 3:27PM)
[18]Bài báo: Phát triển đào tạo Sau đại học để tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao. Tác giả: TANG TAN CHIEN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị liên kết đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu khoa học - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: Đà Nẵng, 8-2009. Trang: 14-16. Năm 2009.
(Jan 14 2011 11:37AM)
[19]Bài báo: Ứng dụng các mã CI để giảm PAPR và nâng cao dung lượng hệ thống OFDM. Tác giả: TANG TAN CHIEN, PHAM THI MINH CHAU, PHAM VAN TUAN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(26)/2008. Trang: 17-24. Năm 2008. (Jan 12 2011 3:29PM)
[20]Tham luận: Đào tạo theo học chế tín chỉ gắn liền với việc nâng cao chất lượng. Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về Nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng.. Trang: 30-34. Năm 2007. (Jan 12 2011 3:39PM)
[21]Bài báo: Giàn micro thu âm với thuật toán Beamforming mới để giảm nhiễu cả trong và ngoài Beam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, NGUYEN BA HOI, BUI THI MINH TU.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật.
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 54/2005. Trang: 47-51. Năm 2005.
(Jan 12 2011 3:41PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố Trường điện từ trong mạng 3D của tế bào TEM. Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2004), Tập 1. Trang: 118-122. Năm 2004. (Jan 12 2011 3:43PM)
[23]Bài báo: Ứng dụng một số thuật toán trong việc thiết kế tối ưu mạng cáp nội hạt. Tác giả: TANG TAN CHIEN, TRAN QUOC HUNG, LUONG HONG KHANH.. Báo cáo tại Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông lần thứ VII.. Số: Tóm tắt lần thứ VII. Trang: 68. Năm 2004. (Jan 12 2011 3:45PM)
[24]Bài báo: Cải tạo các cảm biến Carbon Monoxide CO cho phù hợp với môi trường Việt Nam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, BUI THI MINH TU.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3/2003. Trang: 52-55. Năm 2003. (Jan 12 2011 3:46PM)
[25]Bài báo: Mở rộng dải thông của tế bào TEM bằng mô hình tế bào ghép. Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 38 + 39/2002. Trang: 134-137. Năm 2002. (Jan 12 2011 3:48PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đặc tính hoạt động của tế bào TEM (1GHz). Tác giả: TANG TAN CHIEN.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 34 + 35/2002. Trang: 11-15. Năm 2002. (Jan 12 2011 3:53PM)
[27]Bài báo: Mô phỏng sự truyền của Trường điện từ bằng phương pháp TLM. Tác giả: TANG TAN CHIEN.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 30 + 31/2001. Trang: 20-25. Năm 2001. (Jan 12 2011 3:55PM)
[28]Bài báo: Phương án nâng cao độ tin cậy trong hệ thống ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM). Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Tạp san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6*8/1999. Trang: 67-70. Năm 1999. (Jan 12 2011 3:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reinforcing mobile network planning with forecasted input data obtained by a machine learning approach. Authors: Cuong Pham-Quoc, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tuan Tang-Anh.
. 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), Phu Quoc, Vietnam, January 13 – 15, 2021. No: 2020 IEEE Eighth International Conference. Pages: 561 - 565. Year 2021.
(Feb 15 2021 11:21PM)
[2]Article: Polarization-insensitive two-mode (de)multiplexer using silicon-on-insulator-based Y-junction and multimode interference couplers. Authors: Duong Quang Duy; Ho Duc Tam Linh; Tang Tan Chien; Nguyen Tan Hung; Truong Cao Dung; Dang Hoai Bac. Optical Engineering (SCI) 58(6), 067105 (21 June 2019). https://doi.org/10.1117/1.OE.58.6.067105. No: June 2019 • Vol. 58(6), 067105 (21 June 2019). Pages: 067105-1, 067105-7. Year 2019. (Oct 4 2019 2:41PM)
[3]Article: Wideband Optical Logic Gates Based on a 3×3 Multi-Mode Interference Coupler. Authors: Chien V. Le, Dien V. Nguyen, Ngan T. K. Nguyen, Tuyen T. T. Le, Chien Tang-Tan, Cao Dung Truong, Hung Nguyen Tan . Proceedings of The 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: ATC 2017 (October 18 - 20, 2017). Pages: 245 - 249. Year 2017. (Oct 24 2017 9:47AM)
[4]Article: Robust Precoding and Postcoding for Multicell Multiuser Transmission using Imperfect CSI. Authors: Hung Nguyen-Le, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Chien Tang-Tan and Vo Nguyen Quoc Bao. Journal of Communications and Networks (SCIE). No: Volume: 18, Number: 5, 2016. Pages: 762 - 772. Year 2016. (Nov 1 2016 3:49PM)
[5]Article: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do. International Conference on Electronic, Information, and Communication (ICEIC) 2016. No: ICEIC 2016. Pages: 128-131. Year 2016. (Jun 16 2016 5:09PM)
[6]Article: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do . IEIE Transactions on Smart Processing & Computing. No: Volume 5 Number 1 February 29, 2016. Pages: 63-69. Year 2016. (Mar 19 2016 10:53PM)
[7]Article: Joint Phase Noise and Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Tu Bui-Thi-Minh, Chien Tang-Tan, Vo Nguyen Quoc Bao, Hung Nguyen-Le . Proceedings of The 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016). No: October 12 - 14, 2016. Pages: 413 - 418. Year 2016. (Nov 1 2016 11:45AM)
[8]Article: Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tu Bui-Thi-Minh. 2015 International Conference on Avanced Technologies for Communications (ATC). No: Oct. 14-16, 2015. Pages: 578-582. Year 2015. (Oct 24 2015 9:41PM)
[9]Article: Multicell Transmission over Multiple Access Channel: Precoding and Postcoding . Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Quang Le . 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2014). No: 2014. Pages: 599-602. Year 2014. (Aug 7 2014 11:13PM)
[10]Article: SIR Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairment. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le and Chien Tang-Tan. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014);. No: 1, 2014. Pages: 131-135. Year 2014. (Aug 7 2014 10:08PM)
[11]Article: Interference management over multicell broadcast channels. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. IEEE-ATC. The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2014 (ATC'14). No: Oct. 15-17, 2014. Pages: 512-516. Year 2014. (Apr 16 2015 10:32PM)
[12]Article: Multiuser Precoding in MIMO Two-way Relay Transmission. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Mai Le-Thi-Phuong. The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 10.1109/ICUFN.2013.6614799. Pages: 139 - 143. Year 2013.
(Aug 7 2014 10:26PM)
[13]Article: SIR Analysis for OFDM Transmission in the Presence of CFO, Phase Noise and Doubly Selective Fading. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Tho Le-Ngoc. IEEE-Communications Letters, Journal (SCI), September 2013. No: Volume 17, Number 9. Pages: pp. 1810-1813. Year 2013. (Feb 8 2014 5:07PM)
[14]Article: Multiuser Scheduling in Two-Way Relay Networks. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. Proceeding of the 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'13);. No: 2013. Pages: 147-151. Year 2013. (Aug 7 2014 10:46PM)
[15]Article: On the Effect of Phase Noise and Time-Selective Channel on OFDM Transmission: SINR Analysis. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. Proceeding of the 2012 Interational Conference on Advanced Technologies for Communications. No: IEEE ATC, 10-12 October, 2012, Hanoi, Vietnam. Pages: 98-102. Year 2012. (Aug 12 2013 10:21PM)
[16]Article: Using Artificial Neural Network for Robust Voice Activity Detection Under Adverse Conditions. Authors: TUAN V. PHAM, CHIEN T. TANG, MICHAEL STADTSCHNITZER (Austria).
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The 2009 IEEE - RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, DUT, Vietnam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: July 13-17, 2009. Pages: 35-42. Year 2009.
(Jan 12 2011 3:25PM)
[17]Article: Reliable Voice Activity Detection Algorithms Under Adverse Environments. Authors: MICHAEL STADTSCHNITZER, TUAN VAN PHAM (Austria), TANG TAN CHIEN (Vietnam). The Second International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2008); June 4-6, 2008; Hoi An, Vietnam. No: June 4-6, 2008. Pages: 218-223. Year 2008. (Jan 12 2011 3:33PM)
[18]Article: A Comparative Study on Excitation Extension Algorithms for Artificial Bandwidth Extension. Authors: FRIEDRICH SCHAFER, TUAN VAN PHAM, GERNOT KUBIN (Austria), TANG TAN CHIEN (Vietnam).
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the Fifth LASTED International Conference Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications; Innsbruck, Austria
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: February 13-15, 2008. Pages: 211-216. Year 2008.
(Jan 12 2011 3:36PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 14 2014 11:44PM)(Aug 12 2013 6:46PM)(Mar 14 2014 11:40PM)(Jan 12 2011 3:58PM)(Mar 14 2014 11:50PM)
[1]Giáo trình biên soạn: Thông tin sợi quang  Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Nơi XB: Biên soạn. Năm 2013.
[2]Giáo trình biên soạn: Lý thuyết mạch điện tử 2  Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Biên soạn. Năm 2012.
[3]Giáo trình biên soạn: Trường điện từ Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Nơi XB: Biên soạn. Năm 2012.
[4]Sách xuất bản: Tương thích điện từ Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[5]Giáo trình biên soạn: Sóng điện từ trong các hệ định hướng Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Nơi XB: Biên soạn. Năm 2009.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Quốc Cường
Đề tài: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRUYỀN DẪN THÔNG TIN DI ĐỘNG NHỜ MACHINE LEARNING.  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2024

[2]Phạm Quốc Cường
Đề tài:

Nghiên cứu cải thiện hiệu năng của hệ thống Thông tin di động LTE-A Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Trần Hữu Lộc
Đề tài:

Nghiên cứu bù tán sắc nhằm nâng cao chất lượng hệ thống Thông tin quang WDM

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Cao Phổ
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp cải thiện hiệu quả bọc chắn bức xạ điện từ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Trịnh Xuân Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Anten Beamforming vào hệ thống UWB

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[6]Nguyễn Duy Nhật Viễn
Đề tài: Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng.
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[7]Nguyễn Thanh Hùng
Đề tài:

Ước lượng kênh truyền trong hệ thống OFDM sử dụng kỹ thuật Wavelet

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[8]Nguyễn Thị Diệu Hân
Đề tài:

Ước lượng kênh truyền cho truyền dẫn OFDM sử dụng phương pháp MAXIMUM LIKELIHOOD 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Nguyễn Chí Linh
Đề tài:

Ước lượng kênh truyền biến đổi theo thời gian có ảnh hưởng của nhiễu pha sử dụng bộ lọc Kalman 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[10]Trần Văn Trung
Đề tài: Nghiên cứu giảm nhiễu điện từ trong hệ thống điện - điện tử của ô-tô du lịch

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Nguyễn Huy Anh
Đề tài: Nghiên cứu sự phối hợp trở kháng trên bo mạch in nhiều lớp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[12]Trần Nguyên Độ
Đề tài: Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn để đảm bảo tính tương thích điện từ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Huỳnh Văn Đông
Đề tài:

Ước lượng kênh truyền biến đổi theo thời gian có ảnh hưởng của nhiễu pha bằng phương pháp sử dụng bộ lọc KALMAN. 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Đinh Ngọc Minh Hoàng
Đề tài: Cải thiện hiệu suất thu với giải pháp anten thông minh bằng các thuật toán thích nghi.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Phan Văn Vĩnh
Đề tài:

Thiết kế anten vi dải hai băng - băng thông rộng cho hệ thống WIRELESS.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Lê Đình Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu chất lượng tín hiệu trong hệ thống chuyển tiếp của mạng di động 4G.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Dương Thị Thanh Huyền
Đề tài: Cảm nhận phổ thích nghi dựa trên tỉ số tín hiệu trên nhiễu trong vô tuyến thông minh.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[18]Nguyễn Thị Kim Hoa
Đề tài: Nâng cao chất lượng tín hiệu thu bằng kỹ thuật đa người dùng sử dụng kênh truyền trể. 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[19]Lê Thị Phương Chi
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp chống tấn công lỗ đen trong mạng lưới không dây.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[20]Trần Thị Kim Phượng
Đề tài: Ước lượng kênh truyền cho mạng di động trong hệ thống MIMO - OFDM.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[21]Nguyễn Lương Khánh
Đề tài: Ước lượng kênh truyền trong mạng UMTS LTE.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[22]Bùi Tấn Lộc
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu điện từ lên chất lượng tín hiệu trong Bo mạch và các phương pháp khử nhiễu. 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[23]Huỳnh Anh Hùng
Đề tài: Nghiên cứu giao thức báo hiệu SIGTRAN trong mạng IMS

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[24]Trần Thị Ánh Duyên
Đề tài: Nghiên cứu Kỹ thuật phân tập Anten thu nhằm cải thiện chất lượng trong hệ thống MIMO-OFDM

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[25]Lê Trần Mỹ Quyên
Đề tài: Nghiên cứu STBC trong công nghệ MIMO-OFDM.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[26]Trần Đình Nga
Đề tài: Ứng dụng giải thuật V-BLAST nhằm cải thiện chất lượng hệ thống MIMO.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[27]Phạm Hữu Lân
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và giải quyết bài toán tối ưu việc cấp phát lưu lượng trong mạng truyền dẫn đường trục VTN.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[28]Nguyễn Thị Minh Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên trong mạng quang dùng ASON/GMPLS

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[29]Châu Văn Thành
Đề tài:

Giải pháp phủ sóng di động trong các công trình hạ tầng đô thị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[30]Nguyễn Thị Hồng Thủy
Đề tài: Một số kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần của hệ thống OFDM ứng dụng trong thông tin di động thế hệ thứ 4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[31]Nguyễn Đình Cảnh
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số Module trong hệ xử lý thông tin RADAR trên công nghệ FPGA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[32]Nguyễn Mạnh Hùng
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao dung lượng thông tin cho hệ thống OFDM bằng các giải pháp thích nghi.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[33]Trần Huy Vũ
Đề tài: Ứng dụng tách sóng giải mã lặp trong hệ thống viễn thông.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[34]Nguyễn Khắc Vũ
Đề tài: Giải pháp tách tín hiệu bị chồng lấn trong hệ thống cảnh báo chống va chạm hàng không.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[35]Trương Tấn Thư
Đề tài: Báo hiệu và giải pháp nâng cao dung lượng báo hiệu trong thông tin di động.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[36]Trần Thị Kim Ngà
Đề tài: Chuyển mạch Burst quang và ứng dụng trong mạng truyền tải thế hệ sau.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[37]Lê Thị Bích Hòa
Đề tài: So sánh các phương pháp giảm nhiễu ICI trong hệ thống OFDM.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[38]Trần Quang Huy
Đề tài: Thiết kế mạng mắt lưới WDM với những kiểu bộ kết nối quang khác nhau.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 2006

 775/QĐ-TLĐ

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
 Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[2] Bằng khen của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam. Số: 731 QĐ-TTg. Năm: 2010.
[3] Nhà giáo ưu tú. Số: 1849 QĐ/CTN ngày 06/11/2012. Năm: 2012.
[4] Huân chương Lao động hạng ba. Số: 1309 QĐ/CTN ngày 31/7/2013. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn