Trịnh Trung Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20029 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Trung Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/04/1983
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Tùng - Quảng Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống điện; Tại: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Điện kỹ thuật; Tại: Đại học Bách khoa Grenoble, Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp văn, Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0947058220; Mobile: 0947058220
Email: tthieu@dut.udn.vn; tthieudh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2006-8/2008: Giảng viên tại Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
9/2008-9/2009: Học Thạc sỹ tại trường Đại học Bách khoa Grenoble, Cộng hoà Pháp
10/2009-1/2013: Làm nghiên cứu sinh tại phòng thí nghiệm G2Elab thuộc trường Đại học Bách khoa Grenoble, Cộng hoà Pháp.
1/2013-8/2013: Làm sau tiến sĩ tại G2Elab thuộc trường Đại học Bách khoa Grenoble, Cộng hoà Pháp.
9/2013 đến nay: công tác tại bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống chuyển đổi năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Trịnh Trung Hiếu. Thành viên: Đoàn Anh Tuấn, Lê Thị Tịnh Minh. Mã số: B2016-ĐN02-08. Năm: 2019. (Jan 7 2020 10:35AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán độ tin cậy cho hệ thống điện phân phối trên cơ sở phương pháp không gian trạng thái . Chủ nhiệm: Trần Tấn Vinh. Thành viên: Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Hiếu. Mã số: B2016-ĐNA-47-TT. Năm: 2019. (Jan 7 2020 10:56AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế bộ chuyển đổi DC/DC mới cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời. Tác giả: TS. Trịnh Trung Hiếu*; TS. Đoàn Anh Tuấn*; TS. LÊ THỊ TỊNH MINH*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 23. Năm 2019. (Jun 5 2019 11:09AM)
[2]Bài báo: Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của Lưới điện phân phối mạch vòng kín - Vận hành hở bằng phương pháp trạng thái. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trần Tấn Vinh*; TS. Trịnh Trung Hiếu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế bộ sạc pin nhanh cho xe ô tô điện . Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trịnh Trung Hiếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 156. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of Linear Quadratic Regulator to Control Directly Power for DFIG Wind Turbine. Authors: Dinh Chung Phan , Trung Hieu Trinh. J. Electrical Systems. No: 15-1. Pages: 42-52. Year 2019. (Jan 7 2020 10:27AM)
[2]Article: Maximum Power Extraction Method for a Doubly-fed Induction Generator Wind Turbine. Authors: Dinh Chung Phan, Trung Hieu Trinh. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: Vol8.No2. Pages: 711-722. Year 2018. (Jan 7 2020 10:22AM)
[3]Article: Design and implementation of a highly intergrated dual active bridge micro-converter. Authors: Kerachev.L; Trinh. T.H; Lembeye. Y; Crebier. J-C . Power Electronics, IEEE Transactions on. No: Vol 31 issue 8. Pages: 5635-5643. Year 2016. (Dec 29 2015 4:16PM)
[4]Article: An Integration of Buck Converter Topology for High Efficiency Used in LED Driver Circuit. Authors: Trinh Trung Hieu; Nguyen Huu Hieu. 2015 IEEE 2nd International Future Energy Electronics Conference (IFEEC), Taipei, Taiwan, November 2015. No: 978-1-4799-7655-3. Pages: 1-6. Year 2015. (Dec 28 2015 3:57PM)
[5]Article: An Integration of Dual Active Bridge DC/DC converters Used in Micro Converters Networks. Authors: T. H. Trinh, J-C. Crebier, N. Rouger, Y. Lembeye. Power Electronics/Intelligent Motion/Power Quality PCIM Europe Conference 2012.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1553-572X. Pages: 231-236. Year 2012.
(Nov 17 2014 12:03AM)
[6]Article: Integrated Low Power Low Voltage Isolated Switch Mode Power Supply. Authors: T.H. Trinh, T.H. Phung, JC. Crébier, N. Rouger, Y. Lembeye. IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society. No: 13220742. Pages: 500-505. Year 2012. (Nov 16 2014 11:53PM)
[7]Article: Intergrated converter used in micro converters networks. Authors: T. H. Trinh, J-C. Crebier, N. Rouger, Y. Lembeye. électronique de puissance du futur, EPF 2012. No: 3320451. Pages: 402-407. Year 2012. (Nov 17 2014 12:11AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 12 2020 9:12AM)
[1]Réseaux de microconvertisseurs, les premiers pas vers le circuit de puissance programmable Chủ biên: TS. Trịnh Trung Hiếu. Nơi XB: Editions Universitaires Europeens. Năm 2020.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Methode and apparatus for a voltage converter having bidirectional power conversion cells

 Khoa học công nghệ

 2017

 US 9,570,987 B2

 US patent

[2] Patent: Voltage converter

 Kỹ thuật

 2012

 Patent - CNRS / UJF / Grenoble-INP - FR2987190.

 France

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn