Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,916

 Tổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế xã hội
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Hòa
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 5[40] Quyển I;Từ->đến trang: 238-242;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự kiện và Tổ chức sự kiện (TCSK) có khả năng ảnh hưởng lớn đối với đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa,xã hội của một quốc gia, một khu vực hoặc cộng đồng. Kiến thức về TCSK rất cần thiết đối với những người làm PR, các nhà báo, các nhà quản lý và công chúng nói chung. Việc phát triển hệ thống kiến thức về TCSK và đưa TCSK thành chương trình đào tạo bậc cử nhân trong nhà trường đại học Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy ngành kinh tế - dịch vụ này phát huy khả năng đem lại lợi nhuận cao và đóng góp nhiều mặt vào sự phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, hiểu biết về TCSK ở tầm chiến lược sẽ giúp hạn chế những mặt trái mà việc lạm dụng TCSK có thể gây ra cho xã hội.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Events and Event Management can have a significant influence on the political, economic, cultural and social developments of a country or a region. Knowledge about event management is necessary for Public Relation practitioners, journalists, managers and the public. Developing the knowledge of Event Management and providing the Bachelor's degree program in Event Management for Vietnam's universities can help promote this service, which can yield significant benefits to society. In addition, a strategic comprehension of Event Management can eliminate negative effects caused by the Event Management in society.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn