Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Báo chí và dư luận xã hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cử nhân Báo chí
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm
[2]Quan hệ công chúng và báo chí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cử nhân Báo chí
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm
[3]Lý thuyết truyền thông cho báo chí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Cử nhân Báo chí  Trường Đại học Sư phạm
[4]Quan hệ công chúng đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cử nhân Quan hệ công chúng Cử nhân Quốc tế học Cử nhân Báo chí
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Đại học Quốc gia Hà Nội
[5]Lý thuyết truyền thông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cử nhân Quan hệ công chúng  Học viện Báo chí và Tuyên truyền
[6]Luật và Đạo đức Báo chí, Truyền thông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Cử nhân Quan hệ công chúng Cử nhân Báo chí
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Học viện Báo chí & Tuyên truyền Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh
[7]Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Tình nguyện viên KOICA, Hàn quốc
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Học viện Báo chí & Tuyên truyền
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn