Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,157,067

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổ chức sự kiện từ góc nhìn kinh tế xã hội. Tác giả: Trần Thị Hòa . Tạp chí Khoa học & Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5[40] Quyển I. Trang: 238-242. Năm 2010.
(May 31 2011 9:59AM)
[2]Bài báo: Phương thức phản ánh sự kiện đại dịch SARS của báo chí Hồng Kông. Tác giả: Trần Thị Hòa. Tạp chí Lý luận chính trị & Truyền thông. Số: Tháng 10-2009. Trang: 40-43. Năm 2009. (Jun 1 2011 10:20AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn