Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phương thức phản ánh sự kiện lễ hội văn hóa miền Trung - Tây Nguyên của báo mạng điện tử VnExpress
Chủ nhiệm:  Trần Thị Hoa; Thành viên:  
Số: T2010-03-18 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Nghiên cứu tìm hiểu phương thức phản ánh các lễ hội văn hóa miền Trung-Tây Nguyên của báo mạng điện tử VnExpress, khảo sát năm 2010


Ứng dụng: Bộ môn Báo chí, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn