Trần Thị Ngọc Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20125 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/05/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn Ngữ Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 14; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nhật
Địa chỉ liên hệ: 116 Nguyễn Hữu Dật, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3699 340; Mobile: 0905 311 344
Email: phuongtran@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Bắt đầu làm việc tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN từ tháng 10 năm 2011.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giao thoa văn hóa về hành vi đưa ra lời thỉnh cầu giữa người Việt Nam và người Úc. Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Phương. Thành viên: . Mã số: T2012-05-03. Năm: 2012. (Mar 18 2014 9:18AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát đặc trưng cú pháp và từ vựng của diễn ngôn Phần mở đầu luận văn thạc sĩ Tiếng Anh thực hiện tại Việt Nam và Úc. Tác giả: Tran Thi Ngoc Phuong*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 106. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[2] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn