Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,249,845

 Thúc đẩy hợp tác ở Biển Đông: Những thách thức và cơ hội
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc Sương + Group of Young Leaders
Nơi đăng: 7th South China Sea International Conference: Cooperation for Regional Peace and Security; Số: Tháng 11/2015;Từ->đến trang: ---;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn