Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,249,870

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Định hướng xây dựng kỹ năng tranh tụng cho sinh viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập", Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Số: Tháng 7/2017. Trang: 231-236. Năm 2017. (Sep 20 2017 10:30AM)
[2]Bài báo: Cơ sở pháp lý, thực tiễn quốc tế về cấm đánh bắt cá và trường hợp của Trung Quốc ở Biển Đông. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Số: 9(353) 2017. Trang: 47-59. Năm 2017. (Sep 20 2017 10:34AM)
[3]Bài báo: Những yêu cầu về việc xây dựng và giải quyết các tình huống pháp luật của học phần Tư pháp quốc tế. Tác giả: ThS. Trần Thị Ngọc Sương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 8(105).2016. Trang: 67-71. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[4]Tham luận: Hoa Kỳ học trong chương trình đào tạo của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN. Tác giả: Trần Thị Thu, Trần Thị Ngọc Sương, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hoa Kỳ học", Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế. Trang: 6-18. Năm 2012. (Apr 7 2017 10:34PM)
[5]Tham luận: Nâng cao các kỹ năng học tập cho sinh viên Khoa Quốc tế học – Một vài kinh nghiệm của Trường ĐH New South Wales, Úc. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Hội nghị “Tổng kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN”. Trang: 73-79. Năm 2012. (Apr 7 2017 10:39PM)
[6]Bài báo: Luật quốc tế về cấm sử dụng vũ lực và tác động của nó đến hòa bình và an ninh quốc tế. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55).2012. Trang: 126-134. Năm 2012. (Apr 7 2017 10:42PM)
[7]Bài báo: Một số phương pháp giảng dạy học phần Công pháp quốc tế trong chương trình đào tạo ngành Quốc tế học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40).2010. Trang: 190-198. Năm 2010. (Apr 7 2017 10:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Fostering Cooperation in the South China Sea: Challenges and Opportunities. Authors: Trần Thị Ngọc Sương + Group of Young Leaders. 7th South China Sea International Conference: Cooperation for Regional Peace and Security. Pages: ---. Year 2015. (Apr 7 2017 10:31PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn