Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,632,142

 Nâng cao các kỹ năng học tập cho sinh viên Khoa Quốc tế học – Một vài kinh nghiệm của Trường ĐH New South Wales, Úc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc Sương
Nơi đăng: Hội nghị “Tổng kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN”; Số: Tháng 3/2012;Từ->đến trang: 73-79;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn