Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương hướng ứng dụng công nghệ đốt tầng sôi ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Đào Ngọc Chân, ThS Trần Thanh Sơn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Nhiệt; Số: 6/2001;Từ->đến trang: 2-4;Năm: 2001
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cháy của than trong buồng lửa tầng sôi và đưa ra các đề xuất về khả năng ứng dụng kỹ thuật đốt tầng sôi ở Việt Nam
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The paper analyzes the factors affecting the combustion of coal in fluidized bed and making recommendations on application of the fluidized combustion technology in Vietnam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn