Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng chương trình SSAT để đánh giá hệ thống hơi trong công nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 3-2014;Từ->đến trang: 56-59;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này thê hiện kết quả của việc việc sử dụng công cụ Steam system Assessment Tools (SSAT) cùng một số công cụ và thiết bị hổ trợ để mô hình hóa một hệ thống hơi trong nhà máy công nghiệp, qua đó tìm kiếm cơ hội tối ưu hóa hệ thống và giảm nhiên liệu sử dụng, giảm lượng khí phát thải và quan trọng là giảm chi phí vận hành. Nhà máy được chọn để ứng dụng bộ công cụ này là Công ty cổ phần đường Kon Tum. Quá trình khảo sát thiết lập mô hình, tìm kiếm cơ hội tối ưu cho nhà máy được thực hiện tại nhà máy và mô hình dự án xây dựng được đã cho thấy được tiềm năng khi có thể giảm tới 10,2% lượng khí phát thải và giảm 10,2% chi phí vận hành hàng năm cho Công ty.
ABSTRACT
This article presents the results of using the Steam System Assessment Tools (SSAT) and some auxiliary softwares and equipments to simulate an industrial steam system and identify opportunities to increase the efficiency of the steam system, minimize fuel use, reduce emission and significantly reduce operating costs. The plant applied these tools is Kon Tum sugar J.S. company, Kon Tum province. The process of surveying, modeling and identifying optimal opportunities was done at sight and project model is set up that have the potential to be possible to reduce emissions by 10,2%, and 10,2% of annual operating costs for the plant
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn