Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ nghiên cứu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Sơn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 5-2014;Từ->đến trang: 87-90;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả của việc nghiên cứu lựa chọn công nghệ hóa khí than, thiết kế, chế tạo và vận hành hệ thống hóa khí phục vụ nghiên cứu khoa học. Trong lò hóa khí này, không khí và nhiên liệu đi ngược chiều nhau, nhiên liệu được sử dụng trong tính toán là than cám và được cấp liên tục qua hệ thống vít tải. Hệ thống có khả năng điều chỉnh linh hoạt tất cả các thông số vận hành trong khoảng rộng, có khả năng sử dụng không khí hoặc hỗn hợp không khí và hơi nước làm tác nhân khí hóa. Các thông số nhiệt độ ở đường cấp khí, buồng đốt và đường khí ra được xác định bằng các cặp nhiệt, thành phần khí tạo thành được xác định bằng máy phân tích khí IMR 2800P. Kết quả vận hành ban đầu chỉ ra rằng, nồng độ CO trong khí sản phẩm phụ tỉ lệ với nhiệt độ buồng đốt và đạt ~14% khi nhiệt độ buồng đốt là 800oC
ABSTRACT
This article presents the results of the gasification technology selection study, design, manufacturing and operating the coal gasification for researching purpose. In this gasification furnace, air and coal travel updraft, coal used in this research is coal-dust and is continuously supplied by a screw press. The gasification furnace can adjust the operating parameters in a wide range, use air or a mixture of air and steam as an oxidation gas. Temperatures at gas inlet, chamber and gas outlet are measured by thermocouples, coal-gas concentration is measured by IMR 2800P gas analyzer. The initial result shows that CO concentration is proportional to the chamber temperature and reachs ~14% at chamber temperature 800oC
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn