Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,625,829

 Nghiên cứu, lắp đặt mô hình điện năng lượng mặt trời có nối lưới điện tiêu thụ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Quang Nam, Trần Thanh Sơn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 11-2014;Từ->đến trang: 39-42;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này trình bày những nội dung cơ bản về xây dựng hệ thống điện mặt trời nối lưới quy mô nhỏ. Trong đó, nhóm tác giả tập trung vào miêu tả đặc điểm công nghệ, thiết kế và quy trình triển khai mô hình điện mặt trời nối lưới. Mô hình này đã được lắp đặt và vận hành thành công tại một cơ sở điển hình. Bài báo cũng nêu ra một số kết quả đánh giá, phân tích tính ổn định và ảnh hưởng của hệ thống lên lưới điện tiêu thụ
ABSTRACT
This article presents the basic contents of building small scale grid-tied solar power system. In particular, the authors focus on describing characteristics of technology, design and implementation process of grid-tied solar power model. This model has been successfully implemented and operated in a typical unit. The article also pointed out several assessments, analysis on the stability and the affect of the system to the grid power consumption
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn