Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,438

 Nghiên cứu thực nghiệm khí hóa RDF bằng lò khí hóa tầng cố định kiểu hút xuống
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phùng Minh Tùng, Bùi Văn Ga, Trần Thanh Sơn
Nơi đăng: Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc; Số: 2022;Từ->đến trang: 89-96;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn