Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,627,107

 Nghiên cứu sự cháy của than Việt Nam trong tầng sôi nhằm hạn chế phát thải chất độc hại
Chủ nhiệm:  PGS.TS Đào NGọc Chân; Thành viên:  Trần Thanh Sơn
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B96-15-12 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài nghiên cứu quá trình cháy của than trong tầng sôi ứng dụng trong các buồng lửa lò hơi nhằm hạn chế các phát thải NOx trong khói thải.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn