Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,625,939

 Nghiên cứu quá trình hóa khí than và thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ thí nghiệm
Chủ nhiệm:  TS Trần Thanh Sơn; Thành viên:  
Số: Đ2013-02066 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu quá trình hóa khí than trong lớp cố định và tính toán thiết kế một lò hóa khí công suất 50 kg/h phục vụ thí nghiệm quá trình hóa khí than nói chung và nhiên liệu rắn nối riêng trong lớp cố định.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Các lò hóa khí nhiên liệu rắn tầng cố định
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn