Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,625,907

 Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mô hình trạm điện pin mặt trời quy mô nhỏ có nối lưới điện
Chủ nhiệm:  TS Trần Thanh Sơn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  ThS Dương Hoàng Văn Bản, ThS Phạm Phú Thanh Sơn, ThS Nguyễn Hữu Dũng, KS Hồ Quốc Sơn
Số: Đ2014-16 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài nghiên cứu khả năng sử dụng các trạm năng lượng mặt trời có nối lưới công suất nhỏ để cấp điện cho các phụ tải ưu tiên. 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn