Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,627,078

 Nghiên cứu quá trình hóa khí biomass trong lớp sôi
Chủ nhiệm:  TS Trần Thanh Sơn; Thành viên:  Công ty CP Năng lượng Hoàng Đạo
Số: Đ2015-02-129 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu quá trình hóa khí biomass nói chung và mùn cưa nói riêng trong lướp sôi.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn