Trương Trần Trâm Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,124

 
Mục này được 25859 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Trần Trâm Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/12/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Marketing; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Management; Tại: Heriot-Watt University
Lĩnh vực NC: Khởi nghiệp, Marketing
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2011 - 11/2014: Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh;
11/2014 - 9/2015: Giảng viên khoa Marketing;
9/2015 - 01/2019: Trợ giảng tại School of Social Sciences, Heriot-Watt University, UK;
9/2015 - 5/2020: Nghiên cứu sinh tại Heriot-Watt University, UK;
6/2020 - nay: Giảng viên khoa Marketing

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NHẬN THỨC CỦA TRẺ EM VỀ TÍNH NGẦU (COOL) THƯƠNG HIỆU: MỘT NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH TRONG NGÀNH HÀNG SỮA. Tác giả: Trần Triệu Khải*, Trương Trần Trâm Anh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Ngô Thị Toàn. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 10.1. Trang: 26-32. Năm 2022. (Dec 8 2022 10:13AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu khám phá về các cộng đồng thương hiệu trực tuyến tại Việt Nam. Tác giả: Trương Trần Trâm Anh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 01. Trang: 75-82. Năm 2014. (Sep 30 2019 12:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Knowledge recontextualization by returnee entrepreneurs: The dynamic learning perspective. Authors: Yen Tran, Anh Tran Tram Truong. Journal of International Management. No: 28. Pages: 100922. Year 2022. (Jan 15 2022 11:50PM)
[2]Presentations: Dynamics of Entrepreneurial Learning in Overseas Knowledge Recontextualisation by Returnee Entrepreneurs. Authors: Anh Truong, Yen Tran. Academy of International Business Annual Meeting. Pages: 00. Year 2020. (Aug 10 2020 9:40PM)
[3]Presentations: Unpacking mixed-embedded knowledge structures – The case of returnee entrepreneurs. Authors: Anh Truong, Yen Tran. Academy of International Business Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 24-27, 2019. Pages: 00. Year 2019. (Sep 30 2019 4:13PM)
[4]Presentations: Knowledge recontextualization mechanisms and entrepreneurial paths in returnee entrepreneurship – an exploratory study in Vietnam. Authors: Anh Truong, Yen Tran. AIB UK&I Conference 2018 – International business strategies in a changing commercial and political landscape, Birmingham, UK, 12th April -14th April 2018. Pages: 00. Year 2018. (Sep 30 2019 4:10PM)
[5]Presentations: Recontextualisation of International Knowledge by Returnee Entrepreneurs - A Theoretical Paper. Authors: Yen Tran, Xiaohui Liu, Anh Truong. Proceedings of the Annual Meeting of the Academy of International Business. Pages: 93. Year 2017. (Sep 30 2019 4:06PM)
[6]Presentations: International knowledge re-contextualisation and social network during returnees’ entrepreneurial process in emerging economies. Authors: Anh Truong. ECSB-Doctoral Seminar on Entrepreneurship and Small Business, Antwerp, Belgium, November 2016. Pages: 00. Year 2016. (Sep 30 2019 12:58PM)
[7]Presentations: Returnee entrepreneurship in emerging economy and the role of social capital - A review. Authors: Anh Truong. Entrepreneurship 2020 in diverse and intercultural contexts - Qatar-UK Researcher Networking Programme, March 2016, Doha, Qatar. Pages: 00. Year 2016. (Sep 30 2019 1:00PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 10 2021 11:43PM)(Sep 30 2019 12:45PM)
[1]Nghiên cứu Marketing Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Ngô Thị Khuê Thư, Trần Nguyễn Phương Minh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Đường Thị Liên Hà, Trương Trần Trâm Anh, Lê Văn Huy. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
[2]Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Chủ biên: Lê Văn Huy. Đồng tác giả: Trương Trần Trâm Anh. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2012.
  
 Khen thưởng
[1] Huygens Scholarship Program Award. Năm: 2010.
[2] PhD Scholarship Award, School of Management and Languages, Heriot-Watt University. Năm: 2015-2018.
[3] Santander Mobility Grants. Năm: 2016.
[4] Adam Smith Best Dissertation Award Finalist. Năm: 2021.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing Processes and Planning
Ngành: Khoa học quản lý
 2022 Sinh viên chương trình BTEC  CIE
[2]Chiến lược Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2020 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Marketing kỹ nghệ
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[4]Quản trị Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[5]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Đại học  Trưởng Đại học Kinh tế
  
 Thông tin khác
  Associate Fellow - The Higher Education Academy, UK
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn