Trương Trần Trâm Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,484,581

 
Mục này được 14886 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Trần Trâm Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/12/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Marketing; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Marketing; Tại: Vrije University Amsterdam
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tramanh@due.edu.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn