Trương Trần Trâm Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,029

 
Mục này được 22877 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Trần Trâm Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/12/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Marketing; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Marketing; Tại: Vrije University Amsterdam
Lĩnh vực NC: Khởi nghiệp, Marketing
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2011-11/2014: Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh;
11/2014- nay: Giảng viên khoa Marketing;
09/2015 - nay: Nghiên cứu sinh tại Heriot-Watt University, UK
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu khám phá về các cộng đồng thương hiệu trực tuyến tại Việt Nam. Tác giả: Trương Trần Trâm Anh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 01. Trang: 75-82. Năm 2014. (Sep 30 2019 12:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Unpacking mixed-embedded knowledge structures – The case of returnee entrepreneurs. Authors: Anh Truong, Yen Tran. Academy of International Business Annual Meeting, Copenhagen, Denmark, June 24-27, 2019. Pages: 00. Year 2019. (Sep 30 2019 4:13PM)
[2]Presentations: Knowledge recontextualization mechanisms and entrepreneurial paths in returnee entrepreneurship – an exploratory study in Vietnam. Authors: Anh Truong, Yen Tran. AIB UK&I Conference 2018 – International business strategies in a changing commercial and political landscape, Birmingham, UK, 12th April -14th April 2018. Pages: 00. Year 2018. (Sep 30 2019 4:10PM)
[3]Presentations: Recontextualisation of International Knowledge by Returnee Entrepreneurs - A Theoretical Paper. Authors: Yen Tran, Xiaohui Liu, Anh Truong. Proceedings of the Annual Meeting of the Academy of International Business. Pages: 93. Year 2017. (Sep 30 2019 4:06PM)
[4]Presentations: International knowledge re-contextualisation and social network during returnees’ entrepreneurial process in emerging economies. Authors: Anh Truong. ECSB-Doctoral Seminar on Entrepreneurship and Small Business, Antwerp, Belgium, November 2016. Pages: 00. Year 2016. (Sep 30 2019 12:58PM)
[5]Presentations: Returnee entrepreneurship in emerging economy and the role of social capital - A review. Authors: Anh Truong. Entrepreneurship 2020 in diverse and intercultural contexts - Qatar-UK Researcher Networking Programme, March 2016, Doha, Qatar. Pages: 00. Year 2016. (Sep 30 2019 1:00PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 30 2019 12:45PM)
[1]Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Chủ biên: Lê Văn Huy. Đồng tác giả: Trương Trần Trâm Anh. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing kỹ nghệ
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Quản trị Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Đại học  Trưởng Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn