Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát việc sử dụng các phương tiện biểu đạt nghĩa liên nhân trong tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trần Thị Thùy Oanh; Thành viên:  
Số: T2014-05-10 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn