Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,953

 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh của sinh viên khối không chuyên ngữ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện nay
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trần Thị Thùy Oanh; Thành viên:  
Số: ĐHKTĐN ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn