Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,520

 Thiết kế hệ thống bài tập tiếng Anh theo hướng cá thể hóa
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  CN Trần Thị Kim Dung; Thành viên:  Trần Thị Thanh SangĐỗ Anh Tuấn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: 12345 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Tiến hành phân loại sinh viên trong cùng một lớp theo các trình độ giỏi, khá, trung bình, yếu
Thiết kế hệ thống bài tập tiếng Anh cho từng nhóm đối tượng trên
marriage affairs all wife cheat i want an affair

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn