Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,591,789

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên cao đẳng và đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Phân hiệu Kon Tum
[2]Tiếng Anh cơ bản
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên cao đẳng, đại học  Phân hiệu Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn