Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,962

 Giải pháp thúc đẩy động lực học tiếng Anh của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trần Thị Thanh Sang; Thành viên:  Trần Thị Kim Dung
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: 12345 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập tiếng Anh của sinh viên Phân hiệu từ đó đưa ra những đề xuất nhằm tăng hứng thú và hiệu quả học tiếng Anh hơn cho sinh viên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn