Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,574,468

 Xây dựng phần mềm Giám sát và điều hành mạng cục bộ
Chủ nhiệm:  Phạm Anh Tuấn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: KH0159 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Phần mềm cho phép người quản trị hệ thống xem nội dung màn hình của các máy tính trong mạng cục bộ với nhiều kiểu khác nhau, điều khiển máy tính từ xa, gửi file giữa các máy tính, hội thoại (chat) giữa các người sử dụng,...
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn