Phạm Anh Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,886

 
Mục này được 23093 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Anh Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/08/1978
Nơi sinh: Hưng Nguyên, Nghệ An
Quê quán Hưng Nguyên, Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ chức hành chính ; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 09/2001 đến 12/2009: Nhân viên lập trình, Trung tâm Phát triển Phần mềm, ĐHĐN
- Từ 01/2010 đến 09/2014: Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển, Trung tâm Phát triển Phần mềm, ĐHĐN
- Từ 10/2014 đến 01/2016: Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Phát triển Phần mềm, ĐHĐN
- Từ 02/2016 đến 02/2018: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
- Từ 03/2018 đến nay: Tổ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cổng thông tin việc làm Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN. Chủ nhiệm: Phạm Anh Tuấn. Mã số: T2019-02-21. Năm: 2020. (Sep 15 2023 8:05AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp phục vụ cho Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Anh Tuấn. Thành viên: . Mã số: Đ2013-01-12. Năm: 2013. (Jul 22 2013 10:32AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống phần mềm trả lời tin nhắn tự động phục vụ tra cứu thông tin học HSSV của TT Phát triển Phần mềm. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Phạm Anh Tuấn. Mã số: T2010-01-12. Năm: 2013. (Feb 5 2013 2:38PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Phần mềm quản lý đào tạo cho hệ TCCN và Dạy nghề tại TT Phát triển Phần mềm và một số trường thành viên. Chủ nhiệm: Phạm Anh Tuấn. Thành viên: Phan Quang Thông, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: DHDN2010-03. Năm: 2012. (Feb 5 2013 2:35PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm Giám sát và điều hành mạng cục bộ. Chủ nhiệm: Phạm Anh Tuấn. Thành viên: . Mã số: KH0159. Năm: 2003. (Feb 5 2013 2:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng jQuery nâng cao khả năng tương tác với người dùng cho Hệ thống điều hành tác nghiệp Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Anh Tuấn*; Trần Nguyễn Việt Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 84. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt" trong lĩnh vực CNTT với Phần mềm Quản lý Đào tạo EduPro

 Công nghệ thông tin

 2006

 

 Ban Tổ chức cuộc thi

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
[2] Giải thưởng Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC thành phố Đà Nẵng

 Công nghệ thông tin

 2003

 

 UBND thành phố Đà Nẵng

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
viagra coupon click free discount prescription card
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2005.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2011.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Số: 685/QĐ-ĐHBK. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình .Net
Ngành: Công nghệ thông tin
 2010 HS TCCN, SV CĐ  Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 HS TCCN, SV CĐ
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 HS TCCN, SV CĐ  Đại học Đà Nẵng
[4]Lập trình trực quan với Visual Basic 6.0
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 HS TCCN, SV CĐ
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[5]Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 HS TCCN, SV CĐ
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[6]Kỹ thuật Lập trình (C, Pascal)
Ngành: Công nghệ thông tin
 2002 HS TCCN, SV CĐ  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn