Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,637,981

 Xây dựng Phần mềm quản lý đào tạo cho hệ TCCN và Dạy nghề tại TT Phát triển Phần mềm và một số trường thành viên
Chủ nhiệm:  Phạm Anh Tuấn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Phan Quang Thông, Hoàng Bá Đại Nghĩa
Số: DHDN2010-03 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Hệ thống cho phép xét tuyển thí sinh đầu vào, phân lớp dựa trên nguyên tắc đồng đều về kết quả xét tuyển, nơi sinh và giới tính giữa các lớp
- Quản lý hồ sơ sinh viên, tìm kiếm, in danh sách sinh viên
- Quản lý điểm, in các loại bảng điểm, in danh sách thi lại, tổ chức thi theo SBD, xét điều kiện lên lớp, xét điều kiện thi TN, quản lý việc cấp bằng TN
- Nhập học phí, quản lý học phí
- Phân quyền nhập điểm cho từng giáo viên trên mạng LAN và trên mạng Internet.

GIỚI THIỆU
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
TẢI BỘ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHẦN MỀM
MỘT SỐ BIỂU MẪU BÁO CÁO CỦA PHẦN MỀM
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG & LIÊN HỆ

I. GIỚI THIỆU

 • Phần mềm EduMan có thể ứng dụng để Quản lý Đào tạo cho các hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề bao gồm cả Chính quy và không Chính quy. Ngoài ra phần mềm cũng cho phép quản lý đào tạo đối với các lớp chuyên đề ngắn hạn,…

 • EduMan sử dụng bảng mã Unicode, giao diện thân thiện dễ sử dụng, các báo cáo trình bày đẹp và được thiết kế động, dữ liệu dễ dàng chuyển đổi sang các môi trường khác như Acrobat Reader (*.pdf), MS Excel (*.xls), MS Access (*.mdb), Web page (*.html), Picture file (*.tif) và ngược lại.

 • EduMan được xây dựng dựa trên các quy chế quản lý đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

 • EduMan sử dụng hệ quản trị CSDL tập trung, cho phép phần quyền truy cập cho nhiều người theo các mức như: Nhân viên phòng đào tạo, nhân viên phòng quản lý HS-SV, nhân viên phòng tài vụ, giáo vụ khoa, lãnh đạo. Đặc biệt, mỗi giáo viên bộ môn cũng được phân quyền sử dụng để nhập điểm các môn học giảng dạy.

 • Dữ liệu được xử lý linh hoạt thông qua các chức năng như Lọc dữ liệu (tương tự chức năng Auto Filter trong Microsoft Excel), Sắp xếp dữ liệu với nhiều tiêu chuẩn sắp xếp, In các biểu mẫu báo cáo động từ dữ liệu thu được, Tìm kiếm dữ liệu,...


Giao diện chính của phần mềm

II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Tuyển sinh, xét tuyển, phân lớp

 • Xét tuyển căn cứ vào tổng điểm các môn + điểm ưu tiên khu vực và đối tượng + điểm thưởng.

 • Sau khi xét tuyển phần mềm sẽ cho phép phân lớp theo nguyên tắc đồng đều về: giới tính, kết quả thi, họ tên, nơi sinh,… giữa các lớp. Cho phép xét tuyển và phân lớp nhiều đợt.

 • Dữ liệu tuyển sinh có thể Import từ phần mềm Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc thực hiện Copy và Paste trực tiếp từ Microsoft Excel.

2. Quản lý Học sinh - Sinh viên

 • Lưu trữ hồ sơ HS-SV gồm các thông tin như Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, tộc giáo, ngày vào Đoàn, ngày vào Đảng, trình độ văn hoá, điện thoại, địa chỉ,… Ngoài ra còn lưu trữ quá trình học tập, quan hệ gia đình, hình ảnh của HS-SV.

 • Cho phép quản lý toàn bộ quá trình tạm trú của HSSV trong suốt thời gian học gồm: ngày đăng ký, hình thức tạm trú (nội trú, tại gia, thuê trọ), địa chỉ, điện thoại, họ tên chủ nhà, khen thưởng, kỷ luật, ...

 • Cho phép lọc (filter) dữ liệu về hồ sơ của HS-SV theo yêu cầu, thuận lợi cho việc tìm kiếm, thống kê, báo cáo.

 • Tìm kiếm và thống kê các thông tin hồ sơ theo nhiều điều kiện khác nhau, in sơ yếu lý lịch, in sổ đăng ký HS-SV.

 • Quản lý điểm đạo đức (hạnh kiểm) và điểm rèn luyện của từng HS-SV theo từng học kỳ, từng năm học, toàn khoá. Quản lý chức vụ HS-SV trong lớp.

 • Quản lý khen thưởng và kỷ luật của HS-SV theo từng tháng, dễ dàng thống kê khi cần.

 • Quản lý chức vụ sinh viên.


Lọc dữ liệu hồ sơ HS-SV theo yêu cầu

3. Quản lý chương trình đào tạo

 • Quản lý khung chương trình đào tạo của mỗi ngành học.

 • Chương trình đào tạo thực tế có thể xây dựng cho từng lớp dựa trên khung chương trình đào tạo của ngành học tương ứng.

4. Quản lý thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy

 • Cập nhật thời khóa biểu hằng tuần trên cơ sở có cảnh báo trùng giờ dạy của giáo viên và trùng phòng học, xem và in thời khóa biểu của lớp và của giáo viên.

 • Quản lý tiến độ giảng dạy cho từng môn học ở các lớp như số tiết đã học hằng tuần, tổng số tiết đã học, số tiết còn lại, … Tiến độ giảng dạy được căn cứ dựa trên thời khóa biểu hằng tuần của các lớp.

 • Trên cơ sở thời khóa biểu đã được thiết lập, hệ thống cho phép điểm danh HSSV hằng tuần, theo từng môn học và các tiết học tương ứng. 


Thời khoá biểu tuần

5. Quản lý đào tạo

 • Quản lý đào tạo dựa trên sự phân cấp khoá học, ngành học và lớp.

 • Cho phép tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp bằng cách phân phòng thi, đánh số báo danh, in danh sách thi và nhập điểm thi theo phòng.

 • In thẻ HS-SV, giấy chứng nhận đang học, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và các loại danh sách như danh sách thi, danh sách ghi điểm, danh sách điểm danh,... Đặc biệt cho phép in danh sách lớp bằng cách thiết lập điều kiện lọc, điều chỉnh thứ tự các cột hiển thị,…

 • Xét điều kiện thi hết môn, xét điều kiện lên lớp sau mỗi năm học, xét điều kiện thi tốt nghiệp, xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, in danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện, danh sách bảo lưu, danh sách xét vớt.

 • Xử lý bảo lưu hồ sơ và kết quả học tập, thôi học, chyển lớp, sao chép HS-SV sang nhiều lớp.

 • Phân công giảng dạy đối với giáo viên, cho phép giáo viên nhập điểm các môn học đảm nhận.

 • In sổ đăng ký HS-SV bao gồm sơ yếu lý lịch, kết quả học tập từng năm, kết quả các môn thi tốt nghiệp, kết quả tốt nghiệp; Nhập thông tin và in sổ cấp bằng tốt nghiệp.

 • Thống kê số tiết giảng dạy lý thuyết và thực hành của giảng viên theo từng hệ đào tạo của mỗi học kỳ, mỗi năm học.


Sổ đăng ký HS-SV


Thẻ HS-SV có mã vạch và hình ảnh

6. Quản lý điểm

 • Cho phép nhập điểm theo nhiều cột hệ số, bao gồm:

  • Nhập điểm theo các cột hệ số 1, hệ số 2, ...(số lượng cột hệ số mỗi môn của từng sinh viên trong lớp có thể khác nhau)

  • Nhập điểm theo các cột hệ số tự do do người dùng tự định nghĩa (chẳng hạn các cột điểm có trọng số 0.1, 0.3, 0.6, ...)

 • Đánh phách cho từng môn học (hoặc từng phòng thi), nhập điểm theo phách.

 • In các loại bảng điểm như bảng điểm từng môn, bảng điểm từng học kỳ, bảng điểm từng năm học, bảng điểm xét học bổng học kỳ, bảng điểm xét học bổng năm học, bảng điểm toàn khoá, bảng điểm tốt nghiệp. Đặc biệt cho phép in bảng điểm cá nhân của từng HS-SV theo từng học kỳ, từng năm học, toàn khoá và bảng điểm tốt nghiệp.

 • Cho phép lọc (filter) dữ liệu về kết quả học tập của HS-SV theo yêu cầu theo từng môn học, học kỳ, năm học, toàn khoá, thuận lợi cho việc thống kê, báo cáo.

 • Nhập điểm thi tốt nghiệp theo phòng thi và theo SBD.


Bảng điểm tổng kết năm học


Bảng điểm cá nhân của HS-SV

7. Quản lý học phí

 • Quản lý học phí quy định theo từng học kỳ của mỗi lớp.

 • Hệ thống cho phép trong mỗi học kỳ HS-SV có thể nộp học phí nhiều lần.

 • Cho phép in biên lai thu tiền theo mẫu số C38-BB của Bộ Tài chính và mẫu hoá đơn GTGT khi thu học phí.

 • In bảng kê danh sách nộp học phí (theo lớp, theo người thu, theo thời gian nộp, theo số phiếu thu); danh sách thiếu học phí, đủ học phí. Học phí cơ sở để in danh sách thi, xét lên lớp, xét học bổng, …

 • Thống kê học phí, nhập học phí học lại.

 • Quản lý các khoản thu khác ngoài học phí.

8. Quản lý cấp bằng tốt nghiệp

 • Nhập các thông tin về bằng tốt nghiệp như: Số hiệu bằng, ngày ký bằng, người ký bằng; Quyết định công nhận tốt nghiệp, người ký quyết định, ngày ký quyết định,...

 • In sổ cấp bằng tốt nghiệp. 

9. Các chức năng khác

 • Quản lý nhật ký sử dụng của người dùng (vết người dùng): Cho phép người quản trị có thể theo dõi chi tiết các công việc mà mỗi người dùng đã thực hiện khi mỗi khi đăng nhập vào hệ thống.
 • Cho phép người dùng định dạng khổ giấy (A3, A4, A5, ...) và định dạng lề giấy cho tất cả các biểu mẫu báo cáo.

10. Phân quyền sử dụng

        EduMan cho phân quyền sử dụng theo các mức sau:

 • Nhân viên phòng đào tạo: Xét tuyển; phân lớp; nhập điểm; in các loại danh sách, bảng điểm; xét điều kiện lên lớp, thi tốt nghiệp, tốt nghiệp,...

 • Nhân viên phòng quản lý HS-SV: Nhập hồ sơ sinh viên; lọc thông tin sinh viên; in bảng điểm xét học bổng; nhập điểm rèn luyện,...

 • Nhân viên phòng tài vụ: Nhập học phí; in bảng kê danh sách nộp học phí; ...

 • Giáo vụ khoa: Các chức năng được áp dụng trên các lớp thuộc khoa quản lý. 

 • Giáo viên: Mỗi giáo viên bộ môn được phân quyền nhập điểm các môn học giảng dạy ngay tại trường hoặc tại nhà bằng cách sử dụng một module phần mềm đi kèm. Dữ liệu nhập tại nhà có thể dễ dàng Import vào CSDL của phần mềm tại trường.

III. BỘ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

        Tải về máy tất cả các file sau và đọc kỹ hướng dẫn cài đặt trong file Huongdan_Caidat.pdf

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1
Bộ cài đặt phần mềm
2
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
3
Tài liệu hướng dẫn cài đặt & Quản trị
4
Cơ sở dữ liệu dùng thử
5
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 (Số Serial: CPVYX-78M3J-28PCQ-8HWR7-M9388)

        Nội dung cập nhật của các phiên bản và hướng dẫn nâng cấp:

Ver NỘI DUNG CẬP NHẬT
NÂNG CẤP
6.0
Quản lý số giờ giảng của giáo viên, Lọc dữ liệu (tương tự chức năng Auto Filter), Sắp xếp dữ liệu với nhiều điều kiện, ... (Chi tiết) - 01.01.2012
6.1
Định dạng khổ giấy (A3, A4, A5, ...) cho mọi báo cáo, Tính ĐTB tự động, Thu học phí với nhiều khoản thu, ... (Chi tiết) - 12.03.2012
6.2
Cập nhật TKB tuần, In TKB, Quản lý tiến độ giảng dạy, Điểm danh HSSV dựa trên TKB, Quản lý quá trình tạm trú, In biên lai thu tiền theo mẫu C38-BB, Định dạng lề giấy, ... (Chi tiết) - 07.04.2012
6.3
Cập nhật thu học phí với số phiếu thu tự động được tạo theo từng loại phiếu thu, sửa chức năng thống kê và in danh sách nộp học phí, đưa vào khái niệm môn học tự chọn,... (Chi tiết) - 12.11.2012

IV. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Phần mềm được bảo hành 24 tháng, tính từ ngày thanh lý hợp đồng.

 • Khách hàng hoàn toàn được miễn phí khi nâng cấp phiên bản mới hoặc khi quy chế đào tạo thay đổi (kể cả khi đã quá hạn bảo hành).

Để được hỗ trợ và biết thêm thông tin về sản phẩm xin liên hệ:

PHẠM ANH TUẤN
Điện thoại:  0973.777.848
Email:          pat96t1@gmail.com, Nick yahoo: pat96t1

marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn