Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,638,026

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cổng thông tin việc làm Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
Chủ nhiệm:  Phạm Anh Tuấn; Thành viên:  
Số: T2019-02-21 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tạo một cổng thông tin việc làm của Trường Đại học Bách khoa, là cầu nối để nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp dễ dàng tìm thấy nhau nhất khi có nhu cầu tuyển dụng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn