Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,442

 Kì vọng của cha mẹ về sự thành đạt của con cái

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường ở trường phổ thông”. Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM; Số: Tháng 12/ 2015;Từ->đến trang: Trang 212-220;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để con cái đạt được thành công, việc cha mẹ kỳ vọng ở con cái là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc kỳ vọng quá nhiều hay không có sự kỳ vọng đều ảnh hưởng đến con cái, điều này còn phụ thuộc vào trình độ học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi hay điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Nếu sự kỳ vọng phù hợp với điều kiện, năng lực của con cộng với sự quan tâm khuyến khích của cha mẹ kịp thời sẽ giúp con cái thành công hơn trong học tập và cuộc sống. Ngược lại, nếu sự kỳ vọng của cha mẹ là quá lớn so với khả năng của con, cũng như không có biện pháp hỗ trợ sẽ gây áp lực cho con.
ABSTRACT
For children to succeed, the parents expect their children is essential. However, too many expectations or no expectations affects children, it also depends on the level of education, occupation, age or economic conditions of each family. If the expectations match the conditions, the capacity of the community to encourage the interest of parents in time to help children succeed in school and life. Conversely, if the expectations of parents are too large for child's abilities, as well as no support measures will put pressure on children.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn