Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tuantlgd' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,239

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị công tác xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2012 Sinh viên hệ Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]Kỹ năng công tác xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên hệ Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[3]Công tác xã hội với nhóm
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[4]Tổ chức và phát triển cộng đồng
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[5]Nhập môn Công tác xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2009 Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn