Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,260

 Kì vọng của cha mẹ về sự thành đạt của con cái

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Hỗ trợ sức khỏe tâm thần học đường từ nghiên cứu, đào tạo đến thực tiễn”. Trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN; Số: 6/11/ 2015.;Từ->đến trang: Trang 186-197;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để con cái đạt được thành công, cha mẹ kỳ vọng ở con cái là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc kỳ vọng quá cao hay không có sự kỳ vọng đều ảnh hưởng đến con cái. Trên thực tế, sự kỳ vọng quá cao của cha mẹ đã trở thành áp lực nặng nề cho con trẻ, các em phải gồng mình lên để có thể làm hài lòng những mong muốn của cha mẹ dù bằng cách này hay cách khác, thậm chí có những em cảm thấy bế tắc quá đã tìm đến những biện pháp tiêu cực. Ngược lại với những cha mẹ luôn hoài nghi vào khả năng của trẻ, điều đó đã tạo ra ở trẻ sự tự ti, sự nghi ngờ ở chính bản thân mình. Việc cha mẹ kỳ vọng như thế nào còn phụ thuộc vào trình độ học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi hay điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu sự kỳ vọng phù hợp với điều kiện kinh tế, năng lực của con cộng với sự quan tâm khuyến khích của cha mẹ kịp thời sẽ giúp con cái thành công hơn trong học tập và cuộc sống.
ABSTRACT
In order to help children to achieve success, parents’ expectation from children is essential. However, both the too high expectations and none of expectations affect children. In fact, the high expectations of parents become heavy pressure for children, they have to shoulder up to be able to satisfy the desire of the parents in one way or another, those children even land in an impasse so that they choose negative solutions. In contrast, for the parents who are always skeptical of the ability of their children, it makes the children feel self-deprecating and doubt in themselves. The way the parents expect also depends on the level of education, occupation, age or economic conditions of each family. However, the expectations that agree with economic conditions, capablity of children and the concern and encouragement of parents wil help their children more success in school and life.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn