Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,254

 Xây dựng quy trình thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Thị Trâm Anh; Thành viên:  ThS. Bùi Đình Tuân
Số: T2013-03-26 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Đề tài đã tổng hợp được các mô hình và quy trình thực hành-thực tập nghề công tác xã hội đang được một số trường Đại học trong cả nước vận dụng cho sinh viên đi thực tập, đồng thời đề xuất mô hình thực hành linh hoạt cùng với quy trình thực hiện rất chặt chẽ, khoa học để Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức cho sinh viên ngành công tác xã hội đi thực hành-thực tập.

Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong việc tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đi thực hành-thực tập. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn