Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,268

 Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  ThS. Bùi Đình Tuân; Thành viên:  
Số: T2015-03-29 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Đề tài đã tổng hợp được các hình thức đánh giá kết quả thực hành-thực tập ngành công tác xã hội đang được một số trường Đại học trong cả nước vận dụng để đánh giá sinh viên đi thực hành - thực tập, đồng thời đề xuất bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành – thực tập khoa học để Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm tổ chức đánh giá kết quả thực hành-thực tập cho sinh viên ngành công tác xã hội.

Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong việc tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng đi thực hành-thực tập. 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn