Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dân số và phát triển
Ngành: Địa lý
 2012 Sinh viên năm 4  Khoa Địa lý
[2]Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 2  Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm
[3]Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 3  Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm
[4]Dân số học và địa lí dân cư
Ngành: Địa lý
 2011 Sinh viên năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Địa lý
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn