Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,980

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] International Prize Smart Campus 2018 -2019

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng - DNIIT

[2] First Prize Smart Campus 2017-2018

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng - DNIIT

[3] Giải ba hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng năm 2014

 Khoa học công nghệ

 2014

 

 Đại học Đà Nẵng

[4] Giải nhì hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Bách Khoa Năm 2013

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

[5] The Most Promising Prize in Texas Instruments Innovation Challenge: Vietnam MCU Design Contest 2013 (Central Region).

 Khoa học công nghệ

 2013

 

 Texas Instruments

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn