Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,877

[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống mạng pTTN (private The Things Network) cho các ứng dụng LoRaWAN. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Mã số: T2020-02-35. Năm: 2020. (Jul 7 2020 3:02PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và chế tạo thiết bị giám sát, cảnh báo tình trạng hoạt động của phòng học, phòng thí nghiệm và hệ thống điều khiển tự động trên nền tảng IoT dựa trên công nghệ không dây LoRaWAN. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Mã số: T2019-02-26. Năm: 2019. (Nov 18 2019 2:01PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và thi công hệ thống sử dụng RFID kết hợp công nghệ IoT vào việc quản lý hiệu suất sử dụng phòng học, phòng thí nghiệm và điểm danh sinh viên. Chủ nhiệm: Lê Hồng Nam. Thành viên: Trần Văn Líc, Lê Hồng Nam. Mã số: T2018-02-52. Năm: 2019. (May 29 2018 9:11PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng không dây LoRa vào công nghệ IoT để quản lý, điều khiển và tự động hóa các thiết bị điện tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Mã số: T2018-02-11. Năm: 2018. (Dec 13 2017 10:54AM)
[5] Đề tài Khác: Nghiên cứu và chế tạo Robot lau nhà thông minh. Chủ nhiệm: Trần Văn Líc. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Bá Tuệ. Mã số: T2014-02-CBT99. Năm: 2015. (Dec 24 2015 4:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn