Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,108,583

 Về một số tính chất của toán tử đơn điệu cực đại và ứng dụng
Chủ nhiệm:  Lê Thị Nguyệt; Thành viên:  Trần Văn Nam
Số: T03NCKh ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn