Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,832,086

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quy hoạch tuyến tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chính quy+ vừa học vừa làm  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum
[2]Lý thuyết xác suất thống ke
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại hoc
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Giải tích
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại học  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Đại số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[5]Toán cao cấp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 sinh viên chính quy và không chính quy
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn