Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,487,082

  

Các hội thảo, hội nghị đã tham dự

 

 

 

 

 

 

 

1. The Second International Conference on Abstract and Analysis and Summer School, Quynhon, Vietnam,  2006

2. The International Conference on optimality and applications, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2008       

▪  3. workshop on Optimization and scientific computer eighth, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2010.

4. International workshop on applying cdio initiative for curriculum development intensive course on supporting innovative learning, Danang 22-24 april, 2013

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon click free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn